Detralex, liek na hemoroidy (zlatá žila).

DETRALEX

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

DETRALEX 500 mg, 60 filmom obalených tabliet

Detralex 1000 mg perorálna suspenzia vo vrecku, 30 vreciek

DETRALEX 60x500 mg, filmom obalené tablety a Detralex 30x1000 mg perorálna suspenzia vo vrecku sú lieky na perorálne použitie. Pred užitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. Užívajte s jedlom. Emotralex je zdravotnícka pomôcka na rektálne použitie.

Zdroje:

  1. Shelygin Y, Krivokapic Z, Frolov SA, et al. Clinical acceptability study of micronized purified flavonoid fraction 1000 mg tablets versus 500 mg tablets in patients suffering acute hemorrhoidal disease. Curr Med Res Opin. 2016;32(11):1821-1826.
  2. Misra MC, Parshad R. Randomized clinical trial of micronized flavonoids in the early control of bleeding due to acute internal hemorrhoids. Br J Surg. 2000;87:868-872.
  3. Garner RC, Garner JV, Gregory S, Whattam M, Calam A, Leong D. Comparison of the absorption of micronized (Daflon 500 mg) and nonmicronized 14C-diosmin tablets after oral administration to healthy volunteers by accelerator mass spectrometry and liquid scintillation counting. J Pharm Sci. 2002;91:32-40.
  4. Cospite M. Double-blind, placebo-controlled evaluation of clinical activity and safety of Daflon 500 mg in the treatment of acute hemorrhoids. Angiology. 1994;45:566-573.
  5. Godeberge P. Daflon 500mg is significantly more effective than placebo in the treatment of hemorrhoids. Phlebology. 1992;7(suppl 2):61-63.
  6. Summary of Product Characteristics Daflon
  7. Greenspon. Thrombosed external hemorrhoids: outcome after conservative or surgical treatment J.Dis Colon Rectum 2004. 47(9):1493-8.