Chronické žilové ochorenie

Ako uľaviť od boľavých nôh?

Zacvičte si s nami! Spoznajte vhodné cviky na nohy na uvoľnenie od opuchu a bolesti

 1. Chôdza s dôrazom na našľapovanie na pätu a špičku, prenášajte váhu pri chôdzi z päty na špičku.
 2. Chôdza len po špičkách, chôdza len po pätách.
 3. Chôdza po vonkajších hranách chodidiel, chôdza po vnútorných hranách chodidiel.
 4. Šliapte na molitanovú loptu špičkou chodidla, pričom päta je opretá o zem a nezdvíha sa; špičkou cvičte celou silou.
 5. V sede sa striedavo opierajte o špičky a o päty.
 6. V sede sa oprite o päty a špičkami pohybujte do strán.
 7. V sede s napnutými končatinami stláčajte loptu medzi členkami.
 8. V ľahu s natiahnutou špičkou krúžte nohou v členku.
 9. V ľahu napínajte a krčte špičku striedavo jednej a druhej nohy.
 10. V ľahu so zdvihnutými končatinami krčte a naťahujte prsty.
 11. V ľahu simulujte jazdu na bicykl
 12. V ľahu klaďte pokrčené nohy striedavo zo strany na stranu.
 
 

 

 

2024