SOS, počúvajte, čo vám chcú povedať nohy

1. Cítili ste v posledných 4 týždňoch ťažobu v nohách, prípadne až bolesť v nohách?

2. Mávate kŕče v nohách?

3. Opúchajú vám nohy?

4. Obmedzujú vás niektoré z vyššie uvedených príznakov v denných činnostiach a aktivitách, akými sú napr. dlhšie státie, cestovanie, rýchla chôdza, kľakanie a ohýbanie sa, domáce práce, športové aktivity, zábava?

5. Spôsobuje vám problém odhaliť si nohy (napr. na kúpalisku)?