Cviky pre nohy

Súčasťou Vášho každodenného života by sa malo stať pravidelné cvičenie, ktorého cieľom je zamedziť opuchom nôh.

 • Chôdza s dôrazom na našľapovanie na pätu a špičku, prenášajte váhu pri chôdzi z päty na špičku.
 • Chôdza len po špičkách, chôdza len po pätách.
 • Chôdza po vonkajších hranách chodidiel, chôdza po vnútorných hranách chodidiel.
 • Šliapte na molitanovú loptu špičkou chodidla, pričom päta je opretá o zem a nezdvíha sa; špičkou cvičte celou silou.
 • V sede sa striedavo opierajte o špičky a o päty.
 • V sede sa oprite o päty a špičkami pohybujte do strán.
 • V sede s napnutými končatinami stláčajte loptu medzi členkami.
 • V ľahu s natiahnutou špičkou krúžte nohou v členku.
 • V ľahu napínajte a krčte špičku striedavo jednej a druhej nohy.
 • V ľahu so zdvihnutými končatinami krčte a naťahujte prsty.
 • V ľahu simulujte jazdu na bicykl
 • V ľahu klaďte pokrčené nohy striedavo zo strany na stranu.